Číslo: 6/2023

Predmet: Nafukovacie atrakcie na akciu “Obecné slávnosti”

Cena: 355,00 €

Dodávateľ: Pavel Kyseľ – Pa-Li, B.S.Timravy 950/12, 010 08 Žilina

Dodávateľ IČO: 41077491

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 17.7.2023

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starostka

Dátum zverejnenia: 17.7.2023

Poznámka: