Zmluva č.3/2014

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostom obce Františkom Boškom týmto potvrdzuje, že Zmluva o vykonaní prác bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 9.10.2014.   Číslo: 3/2014 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Ing. Ján Hudák, Olejníkov-Majdan 90, 082 57 Olejníkov-Majdan Zmluvná strana 2 IČO: 10666800 Názov: Zmluva more »

Detaily

Zmluva č.2/2014

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostom obce Františkom Boškom týmto potvrdzuje, že Zmluva o audítorskom overení bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 9.10.2014.   Číslo: 2/2014 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: APX, k.s. , Hliny 1299/122 , 01701 Považská Bystrica Zmluvná strana 2 IČO: 36012734 Názov: Zmluva more »

Detaily