Faktúra č.114/2014

Číslo: 114/2014

Predmet: Poskytnuté audítorske služby

Cena: 300,00 €

Dodávateľ: A P X, k.s., Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36012734

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 4.11.2014

Dátum doručenia: 14.11.2014

Dátum splatnosti: 14.11.2014

Dátum úhrady: 14.11.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.11.2014

Poznámka:

Faktúra č.113/2014

Číslo: 113/2014

Predmet: Telefónne poplatky 10/2014

Cena: 22,25 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 3.11.2014

Dátum doručenia: 12.11.2014

Dátum splatnosti: 18.11.2014

Dátum úhrady: 13.11.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.11.2014

Poznámka:

Faktúra č.112/2014

Číslo: 112/2014

Predmet: Spotreba zemného plynu 11/2014

Cena: 328,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.11.2014

Dátum doručenia: 6.11.2014

Dátum splatnosti: 18.11.2014

Dátum úhrady: 13.11.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.11.2014

Poznámka:

Faktúra č.111/2014

Číslo: 111/2014

Predmet: Udržiavací poplatok a ročná licencia progamu KEO na rok 2015

Cena: 216,30 €

Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce

Dodávateľ IČO: 36739464

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 4.11.2014

Dátum doručenia: 6.11.2014

Dátum splatnosti: 18.11.2014

Dátum úhrady: 13.11.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.11.2014

Poznámka:

Faktúra č.110/2014

Číslo: 110/2014

Predmet: Prevádzkovanie KDS 10/2014

Cena: 185,26 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.10.2014

Dátum doručenia: 5.11.2014

Dátum splatnosti: 14.11.2014

Dátum úhrady: 13.11.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.11.2014

Poznámka:

Faktúra č.109/2014

Číslo: 109/2014 Predmet: Vykonanie procesu verejného obstarávania “Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodiná” Cena: 180,00 € Dodávateľ: CVO, s.r.o., Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica Dodávateľ IČO: 45710562 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 17.9.2014 Dátum doručenia: 4.11.2014 Dátum splatnosti: 1.10.2014 Dátum úhrady: 5.11.2014 Spôsob úhrady: Prevodný more »

Detaily

Faktúra č.108/2014

Číslo: 108/2014

Predmet: Spotreba elektrickej energie 11/2014

Cena: 22,00 €

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ IČO: 36403008

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 3.11.2014

Dátum doručenia: 3.11.2014

Dátum splatnosti: 15.11.2014

Dátum úhrady: 13.11.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.11.2014

Poznámka: