Zmluva č.7/2017

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí dotácie bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 30.5.2017.   Číslo: 7/2017 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 more »

Detaily

Faktúra č.55/2017

Číslo: 55/2017

Predmet: Cyklo fľaše

Cena: 51,90 €

Dodávateľ: TRINET Corp., s.r.o., Cesta do Rudiny 1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Dodávateľ IČO: 36362786

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 23.5.2017

Dátum doručenia: 25.5.2017

Dátum splatnosti: 25.5.2017

Dátum úhrady: 25.5.2017

Spôsob úhrady: Dobierka

Dátum zverejnenia: 26.5.2017

Poznámka:

Faktúra č.54/2017

Číslo: 54/2017

Predmet: Vytýčenie plynovodu

Cena: 99,91 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 17.5.2017

Dátum doručenia: 22.5.2017

Dátum splatnosti: 1.6.2017

Dátum úhrady: 23.5.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 23.5.2017

Poznámka:

Faktúra č.53/2017

Číslo: 53/2017

Predmet: Telefónne poplatky MT + internet na VO 5/2017

Cena: 48,36 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.5.2017

Dátum doručenia: 22.5.2017

Dátum splatnosti: 31.5.2017

Dátum úhrady: 23.5.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 23.5.2017

Poznámka:

Faktúra č.52/2017

Číslo: 52/2017

Predmet: Zabezpečenie kultúrneho podujatia – Deň matiek

Cena: 250,00 €

Dodávateľ: MORAVA KRÁSNA ZEM O.Z., Plevník-Drienové 558, 018 26 Plevník-Drienové

Dodávateľ IČO: 42281555

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 18.5.2017

Dátum doručenia: 18.5.2017

Dátum splatnosti: 1.6.2017

Dátum úhrady: 19.5.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.5.2017

Poznámka:

Faktúra č.51/2017

Číslo: 51/2017

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 4/2017

Cena: 142,50 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.4.2017

Dátum doručenia: 17.5.2017

Dátum splatnosti: 14.5.2017

Dátum úhrady: 19.5.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.5.2017

Poznámka:

Faktúra č.50/2017

Číslo: 50/2017

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 4/2017

Cena: 806,57 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.4.2017

Dátum doručenia: 16.5.2017

Dátum splatnosti: 31.5.2017

Dátum úhrady: 19.5.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.5.2017

Poznámka:

Faktúra č.49/2017

Číslo: 49/2017

Predmet: Ohŕňanie snehu 01-03/2017

Cena: 265,61 €

Dodávateľ: Miroslav Políček, Prečín 269, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 40708551

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 20.4.2017

Dátum doručenia: 16.5.2017

Dátum splatnosti: 4.5.2017

Dátum úhrady: 16.5.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.5.2017

Poznámka:

Faktúra č.48/2017

Číslo: 48/2017

Predmet: Telefónne poplatky 4/2017

Cena: 23,58 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.5.2017

Dátum doručenia: 9.5.2017

Dátum splatnosti: 18.5.2017

Dátum úhrady: 16.5.2017

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.5.2017

Poznámka:

Zmluva č.6/2017

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 10.5.2017.   Číslo: 6/2017 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Telovýchovná jednota Horec Bodiná v zastúpení: more »

Detaily