Faktúra č.31/2018

Číslo: 31/2018

Predmet: Tlačiareň

Cena: 265,00 €

Dodávateľ: COPOS, s.r.o., Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36350613

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 23.3.2018

Dátum doručenia: 28.3.2018

Dátum splatnosti: 2.4.2018

Dátum úhrady: 28.3.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 30.3.2018

Poznámka:

Faktúra č.30/2018

Číslo: 30/2018

Predmet: Telefónne poplatky MT 3/2018

Cena: 15,98 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.3.2018

Dátum doručenia: 26.3.2018

Dátum splatnosti: 29.3.2018

Dátum úhrady: 26.3.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 30.3.2018

Poznámka:

Faktúra č.29/2018

Číslo: 29/2018

Predmet: Autorské práva na rok 2018

Cena: 38,50 €

Dodávateľ: Slovgram, Jakubovo nám.14, 813 48 Bratislava

Dodávateľ IČO: 17310598

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 21.3.2018

Dátum doručenia: 26.3.2018

Dátum splatnosti: 11.4.2018

Dátum úhrady: 26.3.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 30.3.2018

Poznámka:

Faktúra č.28/2018

Číslo: 29/2018

Predmet: Údržba verejného osvetlenia

Cena: 2 201,67 €

Dodávateľ: Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 43084656

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 19.3.2018

Dátum doručenia: 20.3.2018

Dátum splatnosti: 2.4.2018

Dátum úhrady: 26.3.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 30.3.2018

Poznámka:

Faktúra č.27/2018

Číslo: 27/2018

Predmet: Kôš – 2 ks

Cena: 96,00 €

Dodávateľ: B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava

Dodávateľ IČO: 44413467

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 12.3.2018

Dátum doručenia: 26.3.2018

Dátum splatnosti: 26.3.2018

Dátum úhrady: 26.3.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 30.3.2018

Poznámka:

Faktúra č.26/2018

Číslo: 26/2018

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 2/2018

Cena: 844,71 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 28.2.2018

Dátum doručenia: 16.3.2018

Dátum splatnosti: 31.3.2018

Dátum úhrady: 16.3.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 23.3.2018

Poznámka:

Faktúra č.25/2018

Číslo: 25/2018

Predmet: Účtovnícke práce 2/2018

Cena: 500,00 €

Dodávateľ: Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica

Dodávateľ IČO: 41495217

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 13.3.2018

Dátum doručenia: 16.3.2018

Dátum splatnosti: 27.3.2018

Dátum úhrady: 16.3.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 23.3.2018

Poznámka:

Zmluva č.1/2018

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 22.3.2018.   Číslo: 1/2018 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Dobrovoľná more »

Detaily

Faktúra č.24/2018

Číslo: 24/2018

Predmet: Prevádzkovanie KDS 2/2018

Cena: 326,40 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 9.3.2018

Dátum doručenia: 14.3.2018

Dátum splatnosti: 23.3.2018

Dátum úhrady: 14.2.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.3.2018

Poznámka: