Voľby do orgánov samosprávy obcí

Obec Bodiná uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:: Obec Bodiná uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu more »

Detaily