Faktúra č.191/2020

Číslo: 191/2020

Predmet: Vedenie účtovníctva 11/2020

Cena: 500,00 €

Dodávateľ: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 50585436

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 29.12.2020

Dátum doručenia: 30.12.2020

Dátum splatnosti: 12.1.2021

Dátum úhrady: 30.12.2020

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 31.12.2020

Poznámka:

Faktúra č.190/2020

Číslo: 190/2020 Predmet: Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2020 Cena: 43,80 € Dodávateľ: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Dodávateľ IČO: 31575951 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 16.12.2020 Dátum doručenia: 28.12.2020 Dátum splatnosti: 16.12.2020 Dátum úhrady: 16.12.2020 Spôsob úhrady: Inkaso z bankového účtu more »

Detaily

Faktúra č.189/2020

Číslo: 189/2020

Predmet: Telefónne poplatky MT 11/2020

Cena: 3,00 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.12.2020

Dátum doručenia: 28.12.2020

Dátum splatnosti: 4.1.2021

Dátum úhrady: 30.12.2020

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 31.12.2020

Poznámka:

Faktúra č.188/2020

Číslo: 188/2020

Predmet: Prevádzkovanie KDS 11/2020

Cena: 326,40 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.11.2020

Dátum doručenia: 17.12.2020

Dátum splatnosti: 14.12.2020

Dátum úhrady: 17.12.2020

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 18.12.2020

Poznámka:

Faktúra č.187/2020

Číslo: 187/2020

Predmet: Poplatok za uloženie odpadu

Cena: 77,61 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.11.2020

Dátum doručenia: 14.12.2020

Dátum splatnosti: 14.1.2021

Dátum úhrady: 14.12.2020

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 18.12.2020

Poznámka:

Faktúra č.186/2020

Číslo: 186/2020

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 11/2020

Cena: 801,26 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.11.2020

Dátum doručenia: 14.12.2020

Dátum splatnosti: 30.12.2020

Dátum úhrady: 14.12.2020

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 18.12.2020

Poznámka:

Vyhláška RÚVZ od 19.12.2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e). z) a § 59b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného more »

Detaily

Faktúra č.185/2020

Číslo: 185/2020

Predmet: Oprava a servis hasičského vozidla

Cena: 339,00 €

Dodávateľ: AUTO-IMPEX, s.r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava

Dodávateľ IČO: 17329477

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 9.12.2020

Dátum doručenia: 11.12.2020

Dátum splatnosti: 23.12.2020

Dátum úhrady: 11.12.2020

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 11.12.2020

Poznámka: