Testovanie obyvateľov v Domaniži – 26.2.2021

Obec Bodiná : 24. február 2021 11:35

Domaniza-skriningove-testovanie-2021-8.jpg


Testovanie obyvateľov v Domaniži – 19.2.2021

Obec Bodiná : 16. február 2021 21:01

Domaniža-skriningove-testovanie-2021-7


Testovanie obyvateľov v Domaniži – 12.2.2021

Obec Bodiná : 10. február 2021 10:40

Domaniža-skriningove-testovanie-2021-6


Mobilné odberové miesta v Považskej Bystrici

Obec Bodiná : 10. február 2021 10:36

Mobilné odberové miesta v Považskej Bystrici:

Okresný úrad

 • Okresný úrad Považská Bystrica 
  • pondelok- utorok, štvrtok-piatok: 8:00-16:00
  • streda: 10:00-18:00

Športová hala

 • Športová hala – kontajner 
  • pondelok- piatok: 12:00-20:00
  •  sobota: 08:00-16:00

Bývalý Elán

 • Ulica Nová 2419 
  • pondelok-piatok: 12:00-20:00
  • sobota-nedeľa: 8:00-16:00

Rozkvet

 • Rozkvet 4897 – pri novej farnosti 
  • pondelok-sobota: 8:00-16:00

BROJO

 • Tatranská 293 – exteriér 
  • utorok-piatok: 12:00-20:00
  • sobota-nedeľa: 8:00-16:00

Tri veže

 • Centrum 2304 
  • pondelok, streda, štvrtok, sobota, nedeľa: 8:00-12:00, 12:30-16:30
  • utorok, piatok: 12:00-16:00, 16:30-20:30

J & MS, s.r.o.

 • Námestie A. Hlinku 29 
  • pondelok-piatok: 11:00-15:00, 15:30-19:30
  • sobota-nedeľa: 8:00-12:00, 12:30-16:30

RETRO WORLD, s.r.o.

 • Ul. Robotnícka (modrý kontajner pri Dome kultúry) 
  • pondelok-nedeľa: 9:30-13:30, 14:00-18:00

Odberové miesta COVID – 19 v Považskej Bystrici:

Obec Bodiná : 5. február 2021 10:30

Odberové miesta COVID – 19 v Považskej Bystrici:

 • 1. kontajner na Rozkvete pri novej farnosti – 1 odberové miesto
 • 2. kino Mier – 2 odberové miesta
 • 3. športová hala – 4 odberové miesta
 • 4. okresný úrad – 2 odberové miesta

Všetky miesta budú otvorené v sobotu aj v nedeľu od 8:00 do 20:00 hodiny prioritne pre Považskobystričanov. Ak bude voľnejšia kapacita, po 16:00 hodine môžu jednotlivé odberové miesta využiť aj obyvatelia priľahlých obcí.Povinná hygienická prestávka pre testovacie tímy bude medzi 12:00 – 12:45 (posledný odber bude 11:45) a medzi 17:00 – 17:30 (posledný odber bude 16:45).


Testovanie na COVID – 19 aj v Obci Domaniža

Obec Bodiná : 5. február 2021 10:26

V súvislosti s testovaním na ochorenie COVID – 19 sa môžu dať občania Bodinej otestovať aj v obci Domaniža – dňa 06.02.2021 (sobota), v čase od 12. do 14. hodiny. V obciach Bodiná ani Prečín sa testovať počas tohto víkendu nebude.


Oznam

Obec Bodiná : 25. január 2021 11:39

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí žiadajú o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad, aby v termíne do 22. februára 2021 predložili doklady:

 • potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie študenta o ubytovaní
 • potvrdenie zahraničného zamestnávateľa vydané v roku 2021

Občania, ktorí si ešte nesplnili oznamovaciu povinnosť k dani z nehnuteľností a dani za psa, aby tak urobili do 31. januára 2021.


Testovanie na COVID – 19 v Domaniži

Obec Bodiná : 25. január 2021 10:42

V utorok 26.1.2021 sa môžete dať bez registrácie bezplatne otestovať aj v Domaniži.

IMG-20210124-WA0009

Výsledky plošného testovania COVID – 19 v Bodinej

Obec Bodiná : 23. január 2021 23:41

V Bodinej prebehlo ďalšie kolo plošného testovania COVID – 19 v sobotu 23.01.2021 v kultúrnom dome v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod.. Otestovať sa prišlo 255 ľudí, všetci s negatívnym výsledkom testu.
Moja veľká vďaka patrí zdravotníckemu personálu a administrátorkám za to, že obetovali svoj voľný čas, a to Boženke Belušíkovej, Mirke Zaťkovej, Petre Sovíkovej, Erike Dúbravkovej a Tamare Filovej.

Marcela Filová
starostka obce


Plošné testovanie COVID – 19 v Bodinej

Obec Bodiná : 20. január 2021 11:47

Testovanie na COVID – 19 sa v Bodinej bude konať v sobotu 23.01.2021 v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod. v kultúrnom dome v Bodinej.

So sebou si treba priniesť občiansky preukaz. Ak Vám nevyhovuje čas, môžete prísť aj mimo určeného poradia, ale treba počítať s tým, že sa môžu tvoriť rady a čas čakania sa predĺži.

Obecný úrad odporúča občanom, aby sa na testovanie dostavili podľa súpisného čísla domu nasledovne:

08.00 hod. – 09.00 hod. súp. čísla: 1 – 30

09.00 hod. – 10.00 hod. súp. čísla: 31 – 50

10.00 hod. – 11.00 hod. súp. čísla: 51 – 80

11.00 hod. – 12.00 hod. súp. čísla: 81 – 100

12.00 hod. – 13.00 hod. PRESTÁVKA

13.00 hod. – 14.00 hod. súp. čísla: 100 – 140

14.00 hod. – 15.00 hod. súp. čísla: 141 – 160

15.00 hod. – 16.00 hod súp. čísla: 161 – 180

16.00 hod. – 17.00 hod. súp. čísla: 181 – 215

V prípade záujmu sa čas testovania môže predĺžiť.

Vzhľadom k tomu, že obecný úrad neovplyvní záujem o testovanie zo strany občanov z iných obcí, je možné, že orientačný čas určený na testovanie sa môže v priebehu dňa meniť. Preto žiadame občanov o disciplinovanosť, trpezlivosť a dodržiavanie pokynov členov odberových miest.

 

Marcela Filová
starostka obce


Sčítanie obyvateľov 2021

Obec Bodiná : 11. január 2021 14:08

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické.
Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára do 31. marca 2021. Viac informácií na www.scitanie.sk


Vývoz separovaného odpadu 2021

Obec Bodiná : 8. január 2021 14:49

Vývoz separovaného odpadu v obci Bodiná bude v kalendárnom roku 2021 prebiehať v nasledujúcich termínoch:

Harmonogram_vyvozu_odpadu_2021


Priznanie k dani z nehnuteľností

Obec Bodiná : 7. január 2021 12:00

PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov


Vianočné prianie

Obec Bodiná : 21. december 2020 8:45
Vianocny pozdrav2

Vyhláška RÚVZ od 19.12.2020

Obec Bodiná : 18. december 2020 13:23

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e). z) a § 59b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:

Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje:
a) všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania podávanie pokrmov a/alebo nápojov v priestoroch zariadení verejného stravovania,
b) predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane ich predaja na odber so sebou,
c) organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri,
d) realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov,
e) výkon bohoslužieb.

Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:
a) športové podujatia registrovaných klubov za podmienok určených vydanou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí V.v. SR
b) outdoorové aktivity v jednom okamihu v počte do 6 osôb,
c) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a/alebo nealkoholické
nápoje na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
d) obrad krstu, pohrebný obrad a sobášny obrad,
e) rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 19.12.2020.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 14. december 2020 10:55

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 16.12.2020 o 15,00 hodine v kultúrnom dome v Bodinej. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa rokovanie uskutoční elektronicky.


Zmena cestovného poriadku

Obec Bodiná : 11. december 2020 11:17

CP


 

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Obec Bodiná : 30. november 2020 13:19

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Bodiná od 1.1.2021.


Návrh – Viacročný rozpočet obce Bodiná na roky 2021 – 2023

Obec Bodiná : 25. november 2020 16:03

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch

Obec Bodiná : 24. november 2020 12:41

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 2/2020 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Bodiná od 1.1.2021.


« Strana 1, 2, 3, 4 ... 16, »