Rozhodnutie Zmeny a doplnky ÚP Prečín

Obec Bodiná : 13. január 2023 13:24

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní na základe oznámenia o strategickom dokumente ,,Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Prečín“


Novoročný výstup na Vysoký vrch 2023

Obec Bodiná : 4. január 2023 16:56

Krásne slnečné počasie vylákalo na výstup približne stovku turistov. Po vzostupe bol v kultúrnom dome pre všetkých, aj pre tých, ktorí si na turistiku netrúfli, navarený guláš. Novoročný výstup na Vysoký vrch je ukážkou skvelej spolupráce medzi turistami KST Horec Bodiná, futbalistami TJ Horec Bodiná a obecným úradom. Všetkým, ktorí sa na organizovaní podieľali a zúčastnili sa, patrí úprimná vďaka!


 

Harmonogram zvozu odpadov 2023

Obec Bodiná : 4. január 2023 13:34

odvoz_odpadu_2023


 

Vianočný turnaj v hokejbale

Obec Bodiná : 1. január 2023 17:24

Víťazom Vianočného turnaja o majstra obce Bodiná v hokejbale sa po napínavých zápasoch v posledný deň roka 2022 stalo mužstvo z dolného konca. Srdečne blahoželáme!


 

Novoročný výstup na Vysoký vrch

Obec Bodiná : 28. december 2022 13:18

Pozvanka na 21- rocnik Novoroc ného výstupu na Vysoký vrch


 

Vianočné prianie

Obec Bodiná : 21. december 2022 11:54

vianocny pozdrav 2022


 

Program hosp. a soc. rozvoja Obce Bodiná 2023-2030

Obec Bodiná : 20. december 2022 17:14

 

Vianočné tvorivé dielne 2022

Obec Bodiná : 12. december 2022 23:07

Únia žien v spolupráci s obecným úradom zorganizovala v nedeľu 11.12.2022 po dlhých štyroch rokoch tvorivé dielničky. Ženy už v sobotu vypekali posúchy, záviny, varili kapustnicu a zdobili sálu kultúrneho domu. V nedeľu boli pre deti pripravené tvorivé dielne, kde si vyrábali ozdoby na stromček, ktorými ho potom ozdobili. Kultúrnym domom zneli vianočné piesne a rozvoniaval punč, pre deti samozrejme bez alkoholu :-). Vo vianočnom programe vystúpili naše šikovné deti a Bodiansky spevokol. Kultúrnym domom zaznela Tichá noc a na záver prišiel Mikuláš s anjelom a čertom, ktorí pre všetky deti priniesli balíčky. Naše ženy opäť vytvorili príjemnú vianočnú atmosféru.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 12. december 2022 12:52

Starostka Obce Bodiná zvoláva podľa Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení zasadnutie poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Bodiná, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2022 (piatok) o 17,00 hodine v zasadacej miestnostni OcÚ v Bodinej.


Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Prečín

Obec Bodiná : 8. december 2022 12:23

Referendum 2023 – emailová adresa

Obec Bodiná : 5. december 2022 18:51

Oznámenie o zverejnení e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Bodiná prijíma žiadosti na adrese:

obecbodina@centrum.sk


Vianočné tvorivé dielničky 2022

Obec Bodiná : 5. december 2022 13:50

mikulas2022


 

Návrh – Viacročný rozpočet obce Bodiná na roky 2023 – 2025

Obec Bodiná : 30. november 2022 13:29

Referendum 2023 – zverejnenie email adresy

Obec Bodiná : 16. november 2022 17:18

Oznámenie o zverejnení e-mailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie

Obec Bodiná prijíma oznámenia na adrese:

obecbodina@centrum.sk

do štvrtka 24.11.2022

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie majú politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky na základe výsledkov ostatných volieb vykonaných 29.02.2020 a petičný výbor za referendum.


Referendum 2023 – voľba poštou

Obec Bodiná : 14. november 2022 12:15

Každý volič s trvalým pobytom na územi Slovenskej republiky, ktorý sa v čase referenda, t.j. 21.1.2023 bude zdržiavať mimo jej územia,  môže v mieste svojho trvalého pobytu písomne požiadať o voľbu poštou.

Obec Bodiná prijíma žiadosti voličov o voľbu poštou v referende, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Bodiná

na e-mailovej adrese:

obecbodina@centrum.sk

do 2.12.2022


Referendum 2023

Obec Bodiná : 10. november 2022 13:53

Obec Bodiná má utvorený jeden volebný okrsok v jednom územnom obvode.

REFRENDUM sa koná v sobotu 21.1.2023 od 7:00 do 22:00 hod. vo volebnej miestnosti č.1 v kultúrnom dome Bodiná.


Oznámenie – program starostlivosť o lesy

Obec Bodiná : 10. november 2022 9:45

Oznamujeme Vám, že firma Euroforest, s.r.o., vypracovala návrh programu starostlivosti pre lesné pozemky nachádzajúce sa v lesnom celku Prečín. Toto oznámenie je adresované hlavne pre určených obhospodarovateľov lesa bez odborného lesného hospodára a pre vlastníkov lesných pozemkov v katastrálnych územiach kde prebehli pozemkové úpravy a ich lesné pozemky nemajú určeného obhospodarovateľa.

Prerokovanie návrhu programu starostlivosti o lesy sa bude konať dňa 22.11.2022 o 9:00 hod. v zasadačke budovy Lesnej správy v Považskej Bystrici na adrese Orlové 300.


 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Obec Bodiná : 9. november 2022 11:22

Starostka Obce Bodiná zvoláva podľa Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Bodiná, ktoré sa uskutoční dňa 11.11.2022 (piatok) o 16,00 hodine v zasadacej miestnostni OcÚ v Bodinej.


Informácie pre voliča – Referendum

Obec Bodiná : 8. november 2022 10:04

Referendum sa koná v sobotu 21.1.2023 od 7:00 do 22:00 h.


 

DHZ Bodiná vo výcvikovom centre Lešť

Obec Bodiná : 4. november 2022 18:46

V dňoch 28.10. – 29.10.2022 sa členovia DHZ Bodiná zúčastnili výcviku vo výcvikovom centre Lešť v zložení: veliteľ zásahu: Peter Dúbravka, strojník: Peter Majtán, hasiči: Vierka Domanická, Tamara Filová, Ján Boško a Adam Boško. Na modelových situáciách vykonali zásahy priamo v teréne a skúškou si prešlo aj naše hasičské auto a celá technika.


 

« Strana 1, 2, 3, 4 ... 24, »