Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 2. február 2022 16:54

Covid tabulka


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 21. január 2022 18:06

Covid tabulka


Bezplatná MHD

Obec Bodiná : 13. január 2022 16:06

Bezplatné cestovanie MHD platí aj pre vybrané skupiny občanov okolitých obcí 

Považskobystrická radnica v spolupráci s Dopravným podnikom Mesta Považská Bystrica pripravili v novom roku zaujímavú novinku. Žiaci základných škôl, seniori i držitelia diamantovej, zlatej či striebornej Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily cestujú od 1. januára 2022 autobusmi mestskej hromadnej dopravy zadarmo. Stačí, aby boli držiteľmi dopravnej karty a nemusia byť občanmi mesta Považská Bystrica. 

Výhodu bezplatného cestovania si môžu občania uplatniť len pri použití dopravnej karty. – Pre žiakov od 6 do 16 rokov je bezplatná doprava v celej sieti MHD, rovnako aj v kategórii Senior. Všetky dopravné karty vydané Dopravným podnikom, respektíve pôvodné platné karty Mestskej dopravnej spoločnosti sú automaticky nastavené na bezplatnú dopravu tak, aby cestujúci nemuseli navštíviť Infocentrum na autobusovej stanici. Týka sa to aj kariet vydaných na meno ako Dôchodca do 65 rokov a Dôchodca nad 65 rokov, ako aj aktuálne vydávaných kariet Senior. Pokiaľ má občan nárok na bezplatné cestovanie v kategórii Senior a má dopravnú kartu inej kategórie, po predložení občianskeho preukazu a dokladu preukazujúceho nárok na dôchodok mu bude vykonaná zmena na počkanie v Infocentre na autobusovej stanici. Pri platbe dopravnou kartou si každý cestujúci priloží dopravnú kartu k čítačke v autobuse. Je to kvôli evidencii počtu cestujúcich, avšak od 1. januára sa pri týchto kategóriách netlačia cestovné lístky. Dôjde iba k elektronickej evidencii cesty a zvukovou signalizáciou bude cestujúci upozornený o zaevidovaní cestovania. V prípade kontroly cestovných lístkov bude cestovný lístok zapísaný na dopravnej karte. 


Termín podávania daňových priznání

Obec Bodiná : 10. január 2022 16:10

TERMÍN PODÁVANIA DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Občania, ktorí si nesplnia oznamovaciu povinnosť k dani z nehnuteľností a dani za psa do 31. januára 2022, môžu tak urobiť do 18. februára 2022. Týka sa to:

– nadobudnutie pozemkov alebo stavieb (dedičstvo, kúpa, predaj) – pes

Po tomto termíne už nebude možné daňové priznania opraviť ani zmeniť. Tlačivá na daňové priznanie sú daňovníkom k dispozícii na Obecnom úrade v Bodinej.

 

ODPUSTENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí žiadajú o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad, aby v termíne do 18. februára 2022 predložili doklady:

  • -  potvrdenie študenta o ubytovaní
  • -  potvrdenie zahraničného zamestnávateľa vydané v roku, v ktorom sa

    uplatňuje zníženie poplatku (rok 2022). Ak nie je potvrdenie
    v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť aj jeho preklad, úradné overenie sa nevyžaduje.


Vývoz odpadu 2022

Obec Bodiná : 6. január 2022 1:34

Vývoz odpadu v obci Bodiná bude v kalendárnom roku 2022 prebiehať v nasledujúcich termínoch:

komunal_2022


 

Vianočné prianie

Obec Bodiná : 20. december 2021 15:56

Vianoce3


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 16. december 2021 12:36

Covid tabulka


VZN č.3/2021

Obec Bodiná : 14. december 2021 11:38

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2022.


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 8. december 2021 17:35

Covid tabulka


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 8. december 2021 9:38

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 13.12.2021 o 15,30 hodine v kultúrnom dome v Bodinej.


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 2. december 2021 10:38

Covid tabulka


Nový kríž na Vysokom vrchu

Obec Bodiná : 1. december 2021 12:03

V mesiaci december v roku 2020 nevydržal kríž na Vysokom vrchu nápor vetra a zlomil sa. Skupinka dobrovoľníkov nezostala ľahostajná a kríž osadila nový. Jeho výstavbe však predchádzali mesiace prípravy. A o tom, že odstránenie pôvodného, vynesenie ťažkého kríža a betónovanie nového základu v tak náročnom teréne nebolo jednoduché, svedčia fotografie z miesta v nadmorskej výške 766 m.n.m.. Kríž bol osadený 15. septembra 2021 a všetkým, ktorí sa na náročnej akcii podieľali, patrí veľká vďaka. A to: Petrovi Majtánovi, Adamovi Majtánovi, Romanovi Kľúčikovi, Mirovi Chovancovi, Robovi Drevenákovi, Jánovi Boškovi, Jánovi Bunčiakovi, Paťovi Bunčiakovi, Edovi Michalíkovi ml., Martinovi Villínovi, Martinovi Michalíkovi a Samovi Domanickému.


Možnosť očkovania v obci Prečín

Obec Bodiná : 30. november 2021 12:53

Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici ponúka možnosť dať sa zaočkovať proti ochoreniu Covid – 19 v obci Prečín. Občania, ktorí by mali záujem, sa môžu nahlásiť na obecnom úrade v Bodinej, tel.: 042/439 80 35, mobil: 0908 888 446.

Očkovanie sa uskutoční len v prípade dostatočného počtu záujemcov, preto záujem o očkovanie treba nahlásiť najneskôr do 2.12.2021 (štvrtka).


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 25. november 2021 17:19

Covid tabulka


Návrh – Viacročný rozpočet obce Bodiná na roky 2022 – 2024

Obec Bodiná : 24. november 2021 15:43

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch

Obec Bodiná : 24. november 2021 15:40

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bodiná č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2022.


Víkendové očkovanie bez registrácie

Obec Bodiná : 19. november 2021 15:47

Víkendové očkovanie v NsP Považská Bystrica aj bez registrácie

Mesto Považská Bystrica v spolupráci s Nemocnicou s poliklinikou v Považskej Bystrici otvára víkendovú vakcinačnú ambulanciu.

Otvorená bude v sobotu a v nedeľu od 7.30 hod. – 14.30 hod. v priestoroch pod detskými ambulanciami. Vstup bude po bezbariérovom nájazde do polikliniky okolo lekárne Nový život do suterénu.

Záujemcovia o očkovanie sa nemusia vopred nahlasovať a ani registrovať.


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 18. november 2021 16:43

Covid tabulka


Požehnanie svätého kríža

Obec Bodiná : 14. november 2021 20:49

V nedeľu 14.11.2021 požehnal v Bodinej kňaz Štefan Junas svätý kríž, ktorý je osadený na ceste do Bielej vody. Dielo rezbára Vladimíra Šimíka bude slúžiť všetkým pútnikom a bude miestom na modlitbu pre každého okoloidúceho.


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 9. november 2021 18:13

Covid tabulka


« Strana 1, 2, 3, 4, 5 ... 21, »