Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 14. december 2020 10:55

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 16.12.2020 o 15,00 hodine v kultúrnom dome v Bodinej. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa rokovanie uskutoční elektronicky.


Zmena cestovného poriadku

Obec Bodiná : 11. december 2020 11:17

CP


 

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Obec Bodiná : 30. november 2020 13:19

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Bodiná od 1.1.2021.


Návrh – Viacročný rozpočet obce Bodiná na roky 2021 – 2023

Obec Bodiná : 25. november 2020 16:03

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch

Obec Bodiná : 24. november 2020 12:41

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 2/2020 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Bodiná od 1.1.2021.


Tretie kolo celoplošného testovania COVID – 19 v Bodinej nebude

Obec Bodiná : 18. november 2020 10:16

Tretie kolo celoplošného testovania sa dotkne pätnástich obcí považskobystrického okresu, ktoré v rámci posledného realizovaného testovania dosiahli podiel pozitívnych testov viac ako 1 %. Testovanie bude dobrovoľné a bez následných obmedzení. Obec Bodiná medzi nimi nie je. Testovať sa bude v Brvništi, Čelkovej Lehote, Dolnej Marikovej, Ďurďovom, Jasenici, Klieštine, Papradne, Prečíne, Pružine, Sádočnom, Stupnom, Sverepci, Udiči, Vrchteplej a Záskalí.


Odberné miesto v Považskej Bystrici

Obec Bodiná : 18. november 2020 10:14

Od pondelka 16.11.2020 je v budove Okresného úradu v Považskej Bystrici občanom k dispozícii odberné miesto, ktoré ponúka bezplatné testovanie antigénovými testami. Ster prebieha cez okno, pričom odberný tím je v prázdnych priestoroch po okresnom súde, ktorý sa začiatkom roka presťahoval. Prístup k odberovému miestu je zriadený od pešej zóny pred mestským úradom, na výsledky sa čaká na druhej strane tohto priestoru bližšie od podchodu.

Otváracie hodiny:

  • Pondelok: 10:00 – 16:00
  • Utorok:     10:00 – 16:00
  • Streda:     12:00 – 18:00
  • Štvrtok:    10:00 – 16:00
  • Piatok:     10:00 – 16:00

Bodianske novinky 2/2020

Obec Bodiná : 13. november 2020 12:17

Druhé číslo Bodianskych noviniek v roku 2020 na stiahnutie:


Výsledky druhého kola celoplošného testovania COVID -19 v Bodinej

Obec Bodiná : 9. november 2020 11:47

V Bodinej prebehlo druhé kolo celoplošného testovania v nedeľu 8.11.2020 v kultúrnom dome, otestovať sa prišlo 279 ľudí, pozitívny výsledok bol potvrdený v dvoch prípadoch.
Moja vďaka opäť patrí zdravotníckemu personálu, ktorý obetoval svoj voľný čas, a to zdravotným sestrám z Bodinej Boženke Belušíkovej a Mirke Zaťkovej a zdravotným sestrám Natálii Dvorščíkovej z Prečína a Evke Tomanovej zo Zemianskej Závady.

Marcela Filová
starostka obce


Celoplošné testovanie na COVID –19 v Bodinej – II. kolo

Obec Bodiná : 5. november 2020 12:07

Testovanie na COVID – 19 – II.kolo sa v Bodinej bude konať len v nedeľu 08.11.2020 v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod. v Kultúrnom dome v Bodinej. So sebou si treba priniesť občiansky preukaz. Ak Vám nevyhovuje čas, môžete prísť aj mimo určeného poradia, ale treba počítať s tým, že sa môžu tvoriť rady a čas čakania sa predĺži.

Obec Bodiná bude z kapacitných a časových dôvodov uprednostňovať v testovaní občanov s trvalým pobytom v obci Bodiná. Pre občanov mimo trvalého pobytu v obci Bodiná je vyhradený čas od 19.00 – 19.45 hod., prípadne v čase, kedy bude voľné odberové miesto.

Zároveň žiadame občanov o disciplinovanosť a dodržiavanie pokynov členov odberových miest.

Obecný úrad odporúča občanom, aby sa na testovanie dostavili podľa súpisného čísla domu nasledovne:

08.00 hod. – 09.00 hod. súp. čísla: 1 – 25

09.00 hod. – 10.00 hod. súp. čísla: 26 – 50

10.00 hod. – 11.00 hod. súp. čísla: 51 – 70

11.00 hod. – 12.00 hod. súp. čísla: 71 – 110

12.00 hod. – 12.45 hod. PRESTÁVKA

12.45 hod. – 14.00 hod. súp. čísla: 111 – 130

14.00 hod. – 15.00 hod. súp. čísla: 131 – 145

15.00 hod. – 16.00 hod súp. čísla 146 – 160

16.00 hod. – 17.00 hod. súp. čísla: 161 – 170

17.00 hod. – 17.30 hod. PRESTÁVKA

17.30 hod. – 18.00 hod. súp. čísla: 171 – 180

18.00 hod. – 19.00 hod. súp. čísla: 181 – 215

19.00 hod. – 19.45 hod. súp. čísla: cudzí

testovanie

Vzhľadom k neustále meniacim sa informáciám môžu zo strany ministerstva obrany nastať zmeny, o ktorých Vás budeme včas informovať.

 

Marcela Filová
starostka obce


Rozsah hodnotenia – návrh – ÚP obce Bodiná

Obec Bodiná : 3. november 2020 18:04

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu “Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu obce Bodiná” – návrh


Výsledky prvého kola celoplošného testovania COVID -19 v Bodinej

Obec Bodiná : 2. november 2020 14:30

V Bodinej prebehlo prvé kolo celoplošného testovania v nedeľu 1.11.2020 v kultúrnom dome, otestovať sa prišlo 270 ľudí, z toho 18 bolo s trvalým pobytom mimo obce. Pozitívny výsledok bol potvrdený v jednom prípade.
Vďaka ochote zdravotníckeho personálu, ktorý obetoval svoj voľný čas, sa v Bodinej otvorilo odberové miesto s kompletným tímom. Ďakujem zdravotným sestrám z Bodinej Boženke Belušíkovej a Mirke Zaťkovej a zdravotným sestrám Natálii Dvorščíkovej z Prečína a Evke Tomanovej zo Zemianskej Závady za profesionálny prístup. Administratívu zastrešovali Erika Dúbravková a Tamara Filová.
Druhé kolo testovania by sa malo uskutočniť budúci víkend, o termíne budú občania včas informovaní.

Marcela Filová
starostka obce

COVID

Celoplošné testovanie na COVID–19 v Bodinej

Obec Bodiná : 28. október 2020 17:07

Testovanie na COVID – 19 sa v Bodinej bude konať len v nedeľu 01.11.2020 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod. v Kultúrnom dome v Bodinej. So sebou si treba priniesť občiansky preukaz. Ak Vám nevyhovuje čas, môžete prísť aj mimo určeného poradia, ale treba počítať s tým, že sa môžu tvoriť rady a čas čakania sa predĺži.

Obec Bodiná bude z kapacitných a časových dôvodov uprednostňovať v testovaní občanov s trvalým pobytom v obci Bodiná. Pre občanov mimo trvalého pobytu v obci Bodiná je vyhradený čas od 21.00 – 22.00 hod., prípadne v čase, kedy bude voľné odberové miesto.

Zároveň žiadame občanov o disciplinovanosť a dodržiavanie pokynov členov odberových miest.

Obecný úrad odporúča občanom, aby sa na testovanie dostavili podľa súpisného čísla domu nasledovne:

07.00 hod. – 08.00 hod. súp. čísla: 1 – 25

08.00 hod. – 09.00 hod. súp. čísla: 26 – 50

09.00 hod. – 10.00 hod. súp. čísla: 51 – 70

10.00 hod. – 11.00 hod. súp. čísla: 71 – 90

11.00 hod. – 12.00 hod. súp. čísla: 91 – 125

12.00 hod. – 13.00 hod. PRESTÁVKA

13.00 hod. – 14.00 hod. súp. čísla: 126 – 140

14.00 hod. – 15.00 hod. súp. čísla: 141 – 150

15.00 hod. – 16.00 hod súp. čísla 151 – 160

16.00 hod. – 17.00 hod. súp. čísla: 161 – 165

17.00 hod. – 17.30 hod. PRESTÁVKA

17.30 hod. – 18.00 hod. súp. čísla: 166 – 170

18.00 hod. – 19.00 hod. súp. čísla: 171 – 180

19.00 hod. – 20.00 hod. súp. čísla: 181 – 190

20.00 hod. – 21.00 hod. súp. čísla: 191 – 215

21.00 hod. – 22.00 hod. súp. čísla: cudzí

testovanie

Vzhľadom k neustále meniacim sa informáciám môžu zo strany ministerstva obrany nastať zmeny, o ktorých Vás budeme včas informovať.

 

Marcela Filová
starostka obce


Ordinačné hodiny Domaniža

Obec Bodiná : 23. október 2020 12:34

Ordinačné hodiny – Všeobecná ambulancia pre dospelých Domaniža platné od 1.10.2020


Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Bodiná : 21. október 2020 17:37

Zmena a doplnok č. 2 Územného plánu obce Prečín

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na okresný úrad do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona.

Textová časť s mapkou „Zmena a doplnok č. 2 Územného plánu obce Prečín – návrh” je dostupná na stránke: http://www.precin.eu

Oznámenie o strategickom dokumente je uverejnené aj na webovej stránke Okresného úradu Považská Bystrica na adrese: http://www.minv.sk/?okresny-urad-povazska-bystrica a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR – v informačnom systéme EIA/SEA na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia


Registrácia chovu s jednou ošípanou

Obec Bodiná : 15. október 2020 11:48

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy do drobnochovov ošípaných aj z dôvodu nízkej biologickej ochrany a dodržiavania opatrení voči šíreniu vírusu žiada všetkých chovateľov ošípaných o dodržiavanie nasledujúcich opatrení.

Registrácia chovov domácich ošípaných z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných patrí k základným elementom manažmentu boja s touto nákazou.

Preto RVPS Púchov vydáva tieto opatrenia:

Občanov, ktorí nemajú chovy registrované v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina (takzvané D-čkové farmy) žiadame aby tak urobili, či už priamo zaslali vypísané registračné tlačivo do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat Žilina (tlačivo si stiahnu na stránke plemenárskych služieb) alebo kontaktovali RVPS Púchov.

Termín : do 23.10.2020


Opatrenie ÚVZ SR

Obec Bodiná : 15. október 2020 11:33

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia platné od 15.10.2020


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 12. október 2020 10:30

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 14.10.2020 o 16,00 hodine v KULTÚRNOM DOME v BODINEJ.


Opatrenia pre prevádzky a organizovanie hromadných podujatí

Obec Bodiná : 1. október 2020 10:56

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf


Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

Obec Bodiná : 30. september 2020 18:04

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (PUM TSK) je strategický dokument, s cieľom naplniť potreby mobility ľudí vregióne, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby TSK v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie 2025, 2030, 2040 a 2050. Predstavuje komplexný strategický dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujú sa priority rozvoja a identifikujú sa opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie.

Samotný Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja je členený do častí: Zber údajov, Prieskumy, Dopravné modelovanie, Analytická časť, Návrhová časť, Opatrenia na ďalší rozvoj a implementáciu a Plán implementácie a monitorovania PUM.

Účelom zberu údajov bolo zhromaždenie dostupných podkladov o demografii a územnom rozvoji, údajov o doprave, dát ohľadom nehodovosti, ďalej boli vykonané terénne prieskumy, prieskumy dopravného správania, sčítania dopravy a smerové (anketové) prieskumy.


« Strana 1, 2, 3, 4, 5 ... 16, »