V dňoch 28.10. – 29.10.2022 sa členovia DHZ Bodiná zúčastnili výcviku vo výcvikovom centre Lešť v zložení: veliteľ zásahu: Peter Dúbravka, strojník: Peter Majtán, hasiči: Vierka Domanická, Tamara Filová, Ján Boško a Adam Boško. Na modelových situáciách vykonali zásahy priamo v teréne a skúškou si prešlo aj naše hasičské auto a celá technika.