Vážení spoluobčania,

z dôvodu šírenia ochorenia na vírus COVID-19 (koronavírus) Vás žiadam, aby ste v rámci ochrany svojho zdravia a svojich blízkych dodržiavali v maximálnej možnej miere preventívne opatrenia a to hlavne aby ste:

– nosili ochranné rúška, prípadne aby ste používali inú ochranu tváre, nosa, úst ako sú šatky, šály a pod.
– si umývali ruky mydlom a teplou vodou
– bez ochrany tváre nevstupovali do obchodov, autobusov alebo do budovy obecného úradu
– nezatajovali lekárom a zdravotníckym pracovníkom informáciu o Vašom pobyte v zahraničí, najmä v rizikovej oblasti
– sa nezhromažďovali a aby ste sa vyhýbali priamemu kontaktu s inými osobami

Rešpektujte, prosím, všetky preventívne opatrenia, usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe, ako aj usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a pokyny ministerstva zdravotníctva.

Od 13.03.2020 platí 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia z ktoréhokoľvek štátu a ich rodinných príslušníkov. Pri nedodržaní karantény sa osoba dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1659 eur.

V prípade, ak ste sa ocitli v núdzi a nemá Vám kto priniesť nákup, kontaktujte, prosím obecný úrad. Pokiaľ bude v mojich silách, priveziem Vám nákup až domov.

Nepodceňujte vzniknutú situáciu a buďte zodpovední voči sebe, Vašim blízkym a ostatným spoluobčanom!

V Bodinej, dňa 13.03.2020

Marcela Filová
starostka obce