V rámci rekonštrukcie cesty III/1987 nastali v úseku od kostola v obci Prečín až do Bodinej od 02. septembra výrazné dopravné obmedzenia.
Preto obecný úrad v Bodinej žiada občanov, aby zvýšili opatrnosť a pozornosť a sledovali prenosné dopravné značenie. Keďže ide o jedinú prístupovú cestu do obce Bodiná, nie je možné využiť prípadnú obchádzku. V priebehu budúceho týždňa bude jeden deň cesta III/1987 z Prečína do Bodinej úplne uzavretá a to v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod.
Presný dátum bude vyhlásený v miestnom rozhlase a zverejnený na webovej stránke obce. Termín záleží od zhotoviteľa a bude včas oznámený.
Žiadam preto verejnosť, aby bola tolerantná a rešpektovala prebiehajúce práce.

Marcela Filová
starostka obce