Číslo: 196/2023

Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2023 – OcÚ – nemeraný odber

Cena: 27,10 €

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ IČO: 36403008

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 3.1.2024

Dátum doručenia: 4.1.2024

Dátum splatnosti: 29.1.2024

Dátum úhrady: 5.1.2024

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 12.1.2024

Poznámka: Nedoplatok