Číslo: 225/2021

Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2021 – Šatne TJ

Cena: 426,68 €

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ IČO: 36403008

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 13.1.2022

Dátum doručenia: 14.1.2022

Dátum splatnosti: 27.1.2022

Dátum úhrady: 14.1.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 14.1.2022

Poznámka: Nedoplatok