V mesiaci december v roku 2020 nevydržal kríž na Vysokom vrchu nápor vetra a zlomil sa. Skupinka dobrovoľníkov nezostala ľahostajná a kríž osadila nový. Jeho výstavbe však predchádzali mesiace prípravy. A o tom, že odstránenie pôvodného, vynesenie ťažkého kríža a betónovanie nového základu v tak náročnom teréne nebolo jednoduché, svedčia fotografie z miesta v nadmorskej výške 766 m.n.m.. Kríž bol osadený 15. septembra 2021 a všetkým, ktorí sa na náročnej akcii podieľali, patrí veľká vďaka. A to: Petrovi Majtánovi, Adamovi Majtánovi, Romanovi Kľúčikovi, Mirovi Chovancovi, Robovi Drevenákovi, Jánovi Boškovi, Jánovi Bunčiakovi, Paťovi Bunčiakovi, Edovi Michalíkovi ml., Martinovi Villínovi, Martinovi Michalíkovi a Samovi Domanickému.