Číslo: 1/2015

Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Bodiná

Cena: 16,00 €/hod.

Dodávateľ: Stanislav Sovík – KIVOS, Bodiná 166, 018 15 Bodiná

Dodávateľ IČO: 32898231

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 5.1.2015

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starostka

Dátum zverejnenia: 18.1.2015

Poznámka: Na mesiac Január 2015