Číslo: 5

Predmet: Verejné obstarávanie pre projekt rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

Cena: 180,00 €

Dodávateľ: CVO, s.r.o., Topoľová 14581/35, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ IČO: 45710562

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 24.9.2013

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: František Boško

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starosta

Dátum zverejnenia: 24.9.2013

Poznámka: