Obecný úrad v Bodinej v spolupráci s Nemocnicou s poliklinikou v Považskej Bystrici ponúka možnosť pre imobilných a zdravotne ťažko postihnutých občanov, ktorí sa nemôžu dostaviť do nemocničného zariadenia, dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID – 19 priamo v ich domácnostiach. Veková hranica v tomto prípade určená nie je.

Aby lekár do našej obce prišiel očkovať, minimálny počet záujemcov v obci musí byť šesť, k dispozícii budú vakcíny od spoločnosti Pfizer.

Poprosím občanov, ktorí o očkovanie prejavia záujem, prípadne ich rodinných príslušníkov, aby kontaktovali Obecný úrad v Bodinej.

Marcela Filová
starostka obce