Vedúca školskej jedálne pri Materskej škole v Prečíne oznamuje, že v dňoch 26. a 27. augusta 2019, t. j. pondelok a utorok v čase od 7,00 hod. do 14,00 hod bude vydávať zápisné listy na stravu pre žiakov základnej školy v Prečíne.
Zápisný lístok na stravu je potvrdenim, že žiak má nárok odoberať dotačny obed, ktorý je hradený štátnym príspevkom, t.j. obed zadarmo.