Oznamujeme Vám, že firma Euroforest, s.r.o., vypracovala návrh programu starostlivosti pre lesné pozemky nachádzajúce sa v lesnom celku Prečín. Toto oznámenie je adresované hlavne pre určených obhospodarovateľov lesa bez odborného lesného hospodára a pre vlastníkov lesných pozemkov v katastrálnych územiach kde prebehli pozemkové úpravy a ich lesné pozemky nemajú určeného obhospodarovateľa.

Prerokovanie návrhu programu starostlivosti o lesy sa bude konať dňa 22.11.2022 o 9:00 hod. v zasadačke budovy Lesnej správy v Považskej Bystrici na adrese Orlové 300.