Starostka obce Bodiná prevzala dňa 17. marca 2015 na slávnostnom zasadnutí Hnutia vypálených obcí Slovenska v Pamätníku SNP v Banskej Bystrici pri príležitosti 70. výročia SNP a ukončenia druhej svetovej vojny pamätnú medailu Za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti.
Medailu odovzdal zástupca ministerstva obrany starostom 103 obcí, ktoré v rokoch 1944 a 1945 vypálili nacisti, a Múzeu SNP, ako správcovi národnej kultúrnej pamiatky Kalište, pamätníka na osadu, ktorá ako jediná z vypálených obcí a osád už nebola obnovená.

Pamätné medaily tieto obce získali za aktívnu účasť ich obyvateľov v odboji, pomoc povstaleckým jednotkám a partizánom, poskytnutie ubytovania prenasledovaným, ukrývanie zajatcov, utečencov, židovského obyvateľstva, odmietnutie príkazov na evakuáciu či za odmietnutie prác obyvateľom na budovaní obranných postavení pred príchodom oslobodzovacích vojsk, čo boli pre fašistov dôvody na ich vypálenie.

V Bodinej vypálili fašisti dňa 16. decembra 1944 osady Marek a Studená. Neskôr – 17. apríla 1945 – vypálili v Bodinej 8 poľnohospodárskych usadlostí a 22 občanov odvliekli ako rukojemníkov do Prečína.