Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí si ešte nepodali daňové priznanie na rok 2015, že je potrebné k daňovému priznaniu priniesť výpis z registra nového stavu, prípadne nové vlastnícke listy po pozemkových úpravách.

Taktiež občania, ktorí žiadajú úľavu za komunálny odpad musia doložiť potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie zahraničného zamestnávateľa vydané v roku, v ktorom sa uplatňuje zníženie poplatku. V prípade, že nie je potvrdenie v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť aj úradny preklad.