Obec Bodiná sa zapojí do podujatia pod názvom „Slovensko spieva koledy“, ktoré bude dňa 12. decembra od 18.00 hodiny pred kultúrnym domom v Bodinej. Budeme spievať päť kolied, pridať sa môže každý. Koledy budú znieť po celom Slovensku v stredu 12. decembra 2018 o 18. hodine.

Čo budeme spievať?

 Poďme bratia do Betlehema
 Do hory, do lesa, valasi,
 Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám
 Tichá noc
 Daj Boh šťastia

Príďte v stredu o 17.45 hodine pred kultúrny dom v Bodinej a spolu sa zapojíme do akcie, ktorá sa koná v jeden deň, v jednu hodinu na celom Slovensku.