Ubytovaných utečencov pre získanie dotácie treba nahlásiť na obecnom úrade

Občania, ktorí ubytujú štátneho príslušníka Ukrajiny, môžu požiadať o dotáciu. Podmienkou je, aby majitelia nehnuteľností, ktorí dočasné útočisko občanom Ukrajiny poskytnú, túto skutočnosť nahlásili na obecnom úrade.

Nakoľko zákon zatiaľ presne nedefinuje podmienky poskytovania dotácie, o dotáciu za ubytovanie utečencov z Ukrajiny bude možné požiadať aj spätne. Ale len od doby, kedy bol občan Ukrajiny na obecnom úrade nahlásený. Obecný úrad je povinný informáciu poskytnúť Okresnému úradu v Považskej Bystrici, odboru krízového riadenia. V prípade, že si občania túto povinnosť nesplnia, nebudú sa môcť o dotáciu za ubytovanie utečencov uchádzať.