Obecný úrad v Bodinej prosí ochotných občanov, ktorí majú v sobotu 8.2.2020 čas, aby prišli pomôcť upratať kultúrny dom.

Tí, ktorí majú záujem o využívanie posilňovne, miestnosti pre úniu žien a iných priestorov (muzikantov, futbalistov, členov Dobrovoľného hasičského zboru, mužov i ženy), môžu prísť pomôcť s upratovaním zrekonštruovaného kultúrneho domu v sobotu o 14. hodine.
Ďakujem všetkým za ochotu!

Marcela Filová
starostka obce