Únia žien v spolupráci s obecným úradom zorganizovala v nedeľu 11.12.2022 po dlhých štyroch rokoch tvorivé dielničky. Ženy už v sobotu vypekali posúchy, záviny, varili kapustnicu a zdobili sálu kultúrneho domu. V nedeľu boli pre deti pripravené tvorivé dielne, kde si vyrábali ozdoby na stromček, ktorými ho potom ozdobili. Kultúrnym domom zneli vianočné piesne a rozvoniaval punč, pre deti samozrejme bez alkoholu :-). Vo vianočnom programe vystúpili naše šikovné deti a Bodiansky spevokol. Kultúrnym domom zaznela Tichá noc a na záver prišiel Mikuláš s anjelom a čertom, ktorí pre všetky deti priniesli balíčky. Naše ženy opäť vytvorili príjemnú vianočnú atmosféru.