Oznámenie o zverejnení e-mailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie

Obec Bodiná prijíma oznámenia na adrese:

obecbodina@centrum.sk

do pondelka 21.8.2023

Právo delegovať člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie majú politické hnutia a koalície, ktoré kandidujú v septembrových voľbách a ich kandidátne listiny sú zaregistrované.