V nedeľu 7. novembra 2021 slávnostne vysvätil Zborový farár zo Žiliny Marián Kaňuch a administrátor Cirkevného zboru Považská Bystrica Peter Fabok nový kríž na evanjelickom cintoríne v Bodinej. Pôvodný kríž bol poznačený časom, preto veriaci dali vyhotoviť nový. Ľubomír Brveník oslovil rezbára Vladimíra Šimíka, ktorý kríž vyhotovil, drevo poskytol urbár a dobrovoľníci kríž osadili.