Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, že od mesiaca marec prechádza z vrecového zberu plastov na separovaný zber kontajnerový. Znamená to, že zber sa už nebude vykonávať zvozom plastových vriec na obecnom traktore, ako to bolo zaužívané.
Obecný úrad upozorňuje občanov, aby plasty vhadzovali len do žltých kontajnerov rozmiestnených po obci a nenosili odpad za predajňu potravín COOP Jednota, nakoľko ten sa už odvážať nebude.

Odpad, ktorý tam občania nazhromažďujú, sa považuje za čiernu skládku. Z toho dôvodu upozorňujeme na prísny zákaz sypania a skladovania odpadu akéhokoľvek druhu na tomto mieste.