Faktúra č.116/2013

      Číslo: 116       Predmet: Oprava verejného osvetlenia       Cena: 83,88 €       Dodávateľ: ELEKTROMONT PLUS, s.r.o., Plevník-Drienové 266, 018 26 Plevník-Drienové       Dodávateľ IČO: 45483582       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum more »

Detaily

Faktúra č.114/2013

      Číslo: 114       Predmet: Údržba miestnej komunikácie – oprava výtlkov po zimnej prevádzke       Cena: 700,00 €       Dodávateľ: VINKstav, s.r.o., Papradno 2, 018 13 Papradno       Dodávateľ IČO: 44389256       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522 more »

Detaily

Faktúra č.113/2013

      Číslo: 113       Predmet: Externý manažment – Rekonštukcia verejného osvetlenia       Cena: 700,00 €       Dodávateľ: GreEnergy Slovakia, s.r.o., Národná ul. 18, 010 01 Žilina       Dodávateľ IČO: 43765599       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522   more »

Detaily

Faktúra č.110/2013

      Číslo: 110       Predmet: Spotreba elektrickej energie 12/2013       Cena: 21,00 €       Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina       Dodávateľ IČO: 36403008       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522     more »

Detaily

Faktúra č.109/2013

      Číslo: 109       Predmet: Oprava verejného osvetlenia       Cena: 124,60 €       Dodávateľ: ELEKTROMONT PLUS, s.r.o., Plevník-Drienové 266, 018 26 Plevník-Drienové       Dodávateľ IČO: 45483582       Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102       Odberateľ IČO: 00692522       Dátum more »

Detaily

Informácie o procese verejného obstarávania

OZNÁMENIE O VYHODNOTENÍ PONÚK, zo dňa 12.12.2013 predložených uchádzačmi v zadaní podlimitnej zákazky, ktorej výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania číslo 207/2013 pod číslom 17516 – WYP zo dňa 23.10.2013 s predmetom zákazky: ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodiná”.