Zmluva č.14/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o dielo bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 31.12.2015.   Číslo: 14/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: MARKON STUDIO, s.r.o., Hrabové 228, 014 01 Bytča more »

Detaily

Faktúra č.136/2015

Číslo: 136/2015

Predmet: Zabíjačkový komplet 100 l

Cena: 160,00 €

Dodávateľ: Vladimír Minařík, Koceľova 32, 821 08 Bratislava

Dodávateľ IČO: 30133114

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 16.12.2015

Dátum doručenia: 17.12.2015

Dátum splatnosti: 30.12.2015

Dátum úhrady: 17.12.2015

Spôsob úhrady: Dobierka

Dátum zverejnenia: 22.12.2015

Poznámka:

Faktúra č.135/2015

Číslo: 135/2015 Predmet: Zhotovenie dreveného skeletu na vstupnú tabuľu obce Bodiná Cena: 65,00 € Dodávateľ: Vladimír Šimík – rezbár, Bodiná 7, 018 15 Bodiná Dodávateľ IČO: 32902361 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 1.12.2015 Dátum doručenia: 17.12.2015 Dátum splatnosti: 31.12.2015 Dátum úhrady: 17.12.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum zverejnenia: 22.12.2015 more »

Detaily

Faktúra č.134/2015

Číslo: 134/2015

Predmet: Výškové práce na verejnom osvetlení. Údržba

Cena: 120,00 €

Dodávateľ: Martin Pružinec AXON, Rozkvet 2077/163-21, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 43497837

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 16.12.2015

Dátum doručenia: 16.12.2015

Dátum splatnosti: 31.12.2015

Dátum úhrady: 17.12.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 22.12.2015

Poznámka:

Faktúra č.133/2015

Číslo: 133/2015

Predmet: Spracovanie územno-plánovacej dokumentácie

Cena: 700,00 €

Dodávateľ: JMB Technics, s.r.o., Šoltésovej 1673, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 47625210

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 7.12.2015

Dátum doručenia: 16.12.2015

Dátum splatnosti: 31.12.2015

Dátum úhrady: 17.12.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 22.12.2015

Poznámka:

Faktúra č.132/2015

Číslo: 132/2015

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 11/2015

Cena: 160,00 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.11.2015

Dátum doručenia: 16.12.2015

Dátum splatnosti: 14.12.2015

Dátum úhrady: 17.12.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 22.12.2015

Poznámka:

Faktúra č.131/2015

Číslo: 131/2015

Predmet: Lekárska posudková činnosť

Cena: 13,28 €

Dodávateľ: Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica

Dodávateľ IČO: 00317349

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 9.12.2015

Dátum doručenia: 14.12.2015

Dátum splatnosti: 19.12.2015

Dátum úhrady: 15.12.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 22.12.2015

Poznámka:

Faktúra č.130/2015

Číslo: 130/2015

Predmet: Telefónne poplatky 11/2015

Cena: 20,58 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 2.12.2015

Dátum doručenia: 10.12.2015

Dátum splatnosti: 18.12.2015

Dátum úhrady: 14.12.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 22.12.2015

Poznámka

Faktúra č.129/2015

Číslo: 129/2015

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 11/2015

Cena: 754,10 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.11.2015

Dátum doručenia: 10.12.2015

Dátum splatnosti: 20.12.2015

Dátum úhrady: 14.12.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 22.12.2015

Poznámka: