Zmluva č.14/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o dielo bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 31.12.2015.   Číslo: 14/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: MARKON STUDIO, s.r.o., Hrabové 228, 014 01 Bytča more »

Detaily

Zmluva č.13/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o dielo bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 12.10.2015.   Číslo: 13/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Doprastav – CESTNE STAVBY Považská Bystrica, Doprastav, a.s., more »

Detaily

Zmluva č.12/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 30.9.2015.   Číslo: 12/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: more »

Detaily

Zmluva č.11/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Kúpna zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 21.9.2015.   Číslo: 11/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v more »

Detaily

Zmluva č.10/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č.1/2015 k Zmluve zo dňa 14.11.2007 bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 9.9.2015.   Číslo: 10/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: AKU-TRANS, s.r.o., Niklová 4313, more »

Detaily

Zmluva č.9/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Rámcova zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 23.8.2015.   Číslo: 9/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: MP Profit, s.r.o., Bulíkova 21, 851 04 Bratislava Zmluvná more »

Detaily

Zmluva č.8/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Sponzorská zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 19.8.2015.   Číslo: 8/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Anima Production, s.r.o., Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská more »

Detaily

Zmluva č.7/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 3.8.2015.   Číslo: 7/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: more »

Detaily

Zmluva č.6/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o dielo bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 27.7.2015.   Číslo: 6/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Ing. Daniel Sádecký Zmluvná strana 2 IČO: 00151653 more »

Detaily

Zmluva č.5/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o dielo bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 25.7.2015.   Číslo: 5/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Pavol Smatana, Považská Teplá 494, 017 05 Považská more »

Detaily