Zmluva č.9/2016

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o audítorskom overení č.25/2016 bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 13.6.2016.   Číslo: 9/2016 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: A P X, k.s., Hliny 1299/122, more »

Detaily