Zmluva č.14/2016

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o kúpe cenných papierov bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 2.12.2016.   Číslo: 14/2016 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, more »

Detaily

Zmluva č.13/2016

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o dielo bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 28.11.2016.   Číslo: 13/2016 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: METAL SERVIS Recycling, s.r.o., Príboj 549, 976 13 more »

Detaily

Zmluva č.12/2016

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 18.10.2016.   Číslo: 12/2016 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Stredoslovenská more »

Detaily

Zmluva č.11/2016

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 18.10.2016.   Číslo: 11/2016 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: more »

Detaily

Zmluva č.10/2016

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Kúpnopredajná zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 26.9.2016.   Číslo: 10/2016 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Jozef Vančo, Bodiná, 018 15 Prečín Názov: Kúpnopredajná zmluva more »

Detaily

Zmluva č.9/2016

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o audítorskom overení č.25/2016 bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 13.6.2016.   Číslo: 9/2016 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: A P X, k.s., Hliny 1299/122, more »

Detaily

Zmluva č.7/2016

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 30.5.2016.   Číslo: 7/2016 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Pôdohospodárska platobná agentura, Dobrovičova 12, more »

Detaily

Zmluva č.8/2016

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva č. ZBA 12032015140 bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 31.5.2016.   Číslo: 8/2016 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava more »

Detaily

Zmluva č.6/2016

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o bežnom účte bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 2.3.2016.   Číslo: 6/2016 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 more »

Detaily

Zmluva č.5/2016

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva na vykonanie štúdie uskutočniteľnosti bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 23.2.2016.   Číslo: 5/2016 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: MP Profit PB, s.r.o., Železničná 85/2, more »

Detaily