Zmluva č.10/2016

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Kúpnopredajná zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 26.9.2016.   Číslo: 10/2016 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Jozef Vančo, Bodiná, 018 15 Prečín Názov: Kúpnopredajná zmluva more »

Detaily