Zmluva č.1/2019

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Nájomná zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 1.1.2019.   Číslo: 1/2019 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: SHR Lazový Milan, Prečín 442, 018 15 Prečín Zmluvná more »

Detaily