Zmluva č.1/2019

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Nájomná zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 1.1.2019.   Číslo: 1/2019 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: SHR Lazový Milan, Prečín 442, 018 15 Prečín Zmluvná more »

Detaily

Faktúra č.170/2018

Číslo: 170/2018

Predmet: Údržba verejného osvetlenia

Cena: 2 345,00 €

Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 52079741

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 28.12.2018

Dátum doručenia: 28.12.2018

Dátum splatnosti: 11.1.2019

Dátum úhrady: 28.12.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 28.12.2018

Poznámka:

Faktúra č.169/2018

Číslo: 169/2018

Predmet: Telefónne poplatky MT 12/2018

Cena: 15,98 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.12.2018

Dátum doručenia: 27.12.2018

Dátum splatnosti: 31.12.2018

Dátum úhrady: 28.12.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 28.12.2018

Poznámka:

Faktúra č.168/2018

Číslo: 168/2018 Predmet: Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2018 Cena: 43,80 € Dodávateľ: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Dodávateľ IČO: 31575951 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 18.12.2018 Dátum doručenia: 18.12.2018 Dátum splatnosti: — Dátum úhrady: 18.12.2018 Spôsob úhrady: Inkaso z bankového účtu more »

Detaily

Faktúra č.167/2018

Číslo: 167/2018

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 11/2018

Cena: 706,98 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.11.2018

Dátum doručenia: 17.12.2018

Dátum splatnosti: 21.12.2018

Dátum úhrady: 18.12.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.12.2018

Poznámka:

Faktúra č.177/2018

Číslo: 177/2018

Predmet: Účtovnícke práce 11/2018

Cena: 500,00 €

Dodávateľ: Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica

Dodávateľ IČO: 41495217

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 10.12.2018

Dátum doručenia: 21.12.2018

Dátum splatnosti: 24.12.2018

Dátum úhrady: 21.12.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.12.2018

Poznámka:

Zmluva č.10/2018

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Mandátna zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 21.11.2018.   Číslo: 10/2018 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Zmluvná more »

Detaily

Faktúra č.166/2018

Číslo: 166/2018

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 11/2018

Cena: 197,00 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.11.2018

Dátum doručenia: 12.12.2018

Dátum splatnosti: 14.12.2018

Dátum úhrady: 13.12.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 14.12.2018

Poznámka:

Faktúra č.165/2018

Číslo: 165/2018

Predmet: Stavebný materiál

Cena: 281,80 €

Dodávateľ: Sadro, s.r.o., Orlové 281, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31637353

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.11.2018

Dátum doručenia: 10.12.2018

Dátum splatnosti: 11.12.2018

Dátum úhrady: 11.12.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 14.12.2018

Poznámka: