Asistované sčítanie

Občania, ktorí sa ešte nesčítali, môžu tak urobiť prostredníctvom stacionárneho asistenta. Asistované sčítanie obyvateľov v Obci Bodiná vykonáva výlučne referentka obecného úradu v Bodinej. Termín sčítania si treba dohodnúť na tel. čísle: 042/439 80 35, mobil: 0911 949 475. Asistent sčítania nežiada od občanov finančnú hotovosť, tieto služby sú poskytované bezplatne! V tejto súvislosti Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra more »

Detaily