Občania, ktorí sa ešte nesčítali, môžu tak urobiť prostredníctvom stacionárneho asistenta.

Asistované sčítanie obyvateľov v Obci Bodiná vykonáva výlučne referentka obecného úradu v Bodinej.

Termín sčítania si treba dohodnúť

na tel. čísle: 042/439 80 35, mobil: 0911 949 475.

Asistent sčítania nežiada od občanov finančnú hotovosť, tieto služby sú poskytované bezplatne!

V tejto súvislosti Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR upozorňuje občanov, aby boli opatrní a nestali sa obeťou falošných asistentov sčítania.