Komunálne voľby 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Bodinej:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Bodiná: