Zmluva č.6/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 28.4.2023.   Číslo: 6/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Dobrovoľná more »

Detaily

Objednávka č.1/2023

Číslo: 1/2023 Predmet: Vypracovanie odborného posudku k strateg.dokumentu “Zmeny a doplnky č.4 ÚP Bodiná” Cena: 1 450,00 € Dodávateľ: Krajplan s.r.o., R. Súľovského 175/15, 013 13 Rajecké Teplice Dodávateľ IČO: 54535069 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 14.4.2023 Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Marcela Filová Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: more »

Detaily

Zmluva č.5/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o zriadení vecného bremena bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 12.4.2023.   Číslo: 5/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Eduard Michalík, Bodiná 127, 018 15 more »

Detaily