Zmluva č.24/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZBA12022015140 bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 15.12.2023. Číslo: 24/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 15/A, 821 more »

Detaily

Zmluva č.23/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o združenej dodávke elektriny bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 15.12.2023. Číslo: 23/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 more »

Detaily

Zmluva č.21/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 31.10.2023. Číslo: 21/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Ing. Národná more »

Detaily

Zmluva č.22/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č.1/2023 bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 14.12.2023.   Číslo: 22/2023 Účastník v I.rade: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce IČO: 00692522 Účastník v II.rade: Peter Majtán, Bodiná 214, 018 15 Prečín more »

Detaily

Zmluva č.19/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 4.12.2023. Číslo: 19/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Ing. Ľudovít VICIAN, štatutárny audítor, Stred more »

Detaily

Zmluva č.18/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Poistná zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 27.11.2023.   Číslo: 18/2023 Poisťovňa: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefaničova 4, 816 23 Bratislava Poisťovňa IČO: 00585441 Poistník: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Poistník IČO: 00692522 Názov: more »

Detaily

Zmluva č.17/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dohoda o určení spádovej materskej školy bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 20.11.2023.   Číslo: 17/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Obec Prečín, Prečín 304, 018 more »

Detaily

Zmluva č.20/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 31.10.2023. Číslo: 20/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Ing. Národná agentúra pre sieťové a more »

Detaily

Zmluva č.16/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 26.10.2023.   Číslo: 16/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: GET PROFI, more »

Detaily

Zmluva č.15/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Darovacia zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 18.10.2023. Číslo: 15/2023 Darca: Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava v zastúpení: plk. Ing. Pavol Mikulášek, prezident Hasičského a záchranného zboru IČO: 00151866 Obdarovaný: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v more »

Detaily