Bacova_cesta

Vrámci akcie sa uskutoční súťaž o najlepšiu domácu slivovicu v Mikroregióne Strážovské vrchy. Každá obec MRSV môže vyslať do súťaže dvoch účastníkov. Ak niektoré obce neobsadia svoje miesta, tak za obec môžu súťažiť viacerí. Účastnícky poplatok je 10 €. Účastník odovzdá príjmovej komisii min 0,7 l pálenky. Tá dostane svoje číslo – bude tajné. Pred hodnotením sa prelejú pálenky do rovnakých fliaš. Porota bude ich postupne ochutnávať a bodovať. Účastník, ktorý sa prihlási do súťaže môže byť aj členom poroty. Do súťaže sa treba prihlásiť v sobotu 4.5. 2019 do 14,00 hod.