Testovanie na COVID – 19 – II.kolo sa v Bodinej bude konať len v nedeľu 08.11.2020 v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod. v Kultúrnom dome v Bodinej. So sebou si treba priniesť občiansky preukaz. Ak Vám nevyhovuje čas, môžete prísť aj mimo určeného poradia, ale treba počítať s tým, že sa môžu tvoriť rady a čas čakania sa predĺži.

Obec Bodiná bude z kapacitných a časových dôvodov uprednostňovať v testovaní občanov s trvalým pobytom v obci Bodiná. Pre občanov mimo trvalého pobytu v obci Bodiná je vyhradený čas od 19.00 – 19.45 hod., prípadne v čase, kedy bude voľné odberové miesto.

Zároveň žiadame občanov o disciplinovanosť a dodržiavanie pokynov členov odberových miest.

Obecný úrad odporúča občanom, aby sa na testovanie dostavili podľa súpisného čísla domu nasledovne:

08.00 hod. – 09.00 hod. súp. čísla: 1 – 25

09.00 hod. – 10.00 hod. súp. čísla: 26 – 50

10.00 hod. – 11.00 hod. súp. čísla: 51 – 70

11.00 hod. – 12.00 hod. súp. čísla: 71 – 110

12.00 hod. – 12.45 hod. PRESTÁVKA

12.45 hod. – 14.00 hod. súp. čísla: 111 – 130

14.00 hod. – 15.00 hod. súp. čísla: 131 – 145

15.00 hod. – 16.00 hod súp. čísla 146 – 160

16.00 hod. – 17.00 hod. súp. čísla: 161 – 170

17.00 hod. – 17.30 hod. PRESTÁVKA

17.30 hod. – 18.00 hod. súp. čísla: 171 – 180

18.00 hod. – 19.00 hod. súp. čísla: 181 – 215

19.00 hod. – 19.45 hod. súp. čísla: cudzí

testovanie

Vzhľadom k neustále meniacim sa informáciám môžu zo strany ministerstva obrany nastať zmeny, o ktorých Vás budeme včas informovať.

 

Marcela Filová
starostka obce