Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o návratnej finančnej výpomoci bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 30.10.2020.
 
Číslo: 5/2020

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

v zastúpení: Radovan Majerský, generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky

Zmluvná strana 2 IČO: 00151742

Názov: Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Predmet: Návratná finančná výpomoc – kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb

Cena: 6 288,00 €

Dátum uzavretia zmluvy: 28.10.2020

Dátum zverejnenia zmluvy: 30.10.2020

Dátum účinnosti zmluvy: 31.10.2020

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: