Ani tento rok sme nezabudli na naše mamičky a pri príležitosti ich sviatku sme pre ne pripravili oslavu. V kultúrnom programe vystúpili naše detičky, Bodiansky spevokol a troj-generácia heligónkarok z Papradna. O dobrú náladu sa na záver postarali manželia Lenka a Ľubko Kľúčikovci, s ktorými si zaspievali všetci, čo vydržali až do konca programu. Pre každú mamičku bol pripravený kvietok, malý darček, občerstvenie a dobrá nálada. Obecný úrad ďakuje mamičkám, ktoré so svojimi ratolesťami nacvičovali program a ochotne pomohli pri výzdobe a príprave sály kultúrneho domu. Taktiež vďaka patrí sponzorom – manželom Marcelke a Petrovi Ščotkovým a starostovi obce Domaniža Františkovi Matušíkovi.