Oznamujem Vám, že obyvatelia obce, ktorí sa ocitli v domácej karanténe z dôvodu koronavírusu, môžu požiadať o pomoc pri zásobovaní základnými potravinami a liekmi na Obecnom úrade v Bodinej, a to telefonicky na čísle: 0908 888 446 alebo emailom na obecbodina@centrum.sk

Túto službu poskytne obec aj seniorom, alebo obyvateľom, ktorí sú osamelí a zdravotne indisponovaní a patria medzi rizikové skupiny. Nákup potravín a liekov si hradí občan.

Zároveň si Vás dovoľujem požiadať, aby ste boli všímaví a ohľaduplní k svojim susedom a v prípade, že sa ocitnú v núdzi z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu, im poskytli pomoc, alebo nám o nich dali vedieť.

Ďakujem.

Marcela Filová
starostka obce