Dôležitý oznam pre obyvateľov obce

Oznamujem Vám, že obyvatelia obce, ktorí sa ocitli v domácej karanténe z dôvodu koronavírusu, môžu požiadať o pomoc pri zásobovaní základnými potravinami a liekmi na Obecnom úrade v Bodinej, a to telefonicky na čísle: 0908 888 446 alebo emailom na obecbodina@centrum.sk Túto službu poskytne obec aj seniorom, alebo obyvateľom, ktorí sú osamelí a zdravotne indisponovaní more »

Detaily

COVID-19: Stanovisko – komunálny odpad

COVID-19: Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, tak ako všetky iné vírusy, žije v bunke živého organizmu. Mimo živej bunky sa nerozmnožuje. Môže určitý čas prežiť na povrchu predmetov kontaminovaných v dôsledku šírenia kvapôčkovou cestou, ale následne, pokiaľ nenájde nového hostiteľa, hynie. Zároveň more »

Detaily