Číslo: 200/2020

Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu 2020

Cena: 490,94 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 13.1.2021

Dátum doručenia: 15.1.2021

Dátum splatnosti: 27.1.2021

Dátum úhrady: 27.1.2021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 1.2.2021

Poznámka: Nedoplatok