Číslo: 41

      Predmet: Odmeny umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov

                     za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2013

      Cena: 33,50 €

      Dodávateľ: Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava

      Dodávateľ IČO: 17310598

      Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

      Odberateľ IČO: 00692522

      Dátum vystavenia: 23.4.2013

      Dátum doručenia: 25.4.2013

      Dátum splatnosti: 14.5.2013

      Dátum úhrady: 29.4.2013

      Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

      Dátum zverejnenia: 15.5.2013

      Poznámka: